Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Společníci a souputníci soch sv. Jana Nepomuckého v Praze před jeho kanonizací i po ní. Co čas spojil, člověk nerozlučuj.

Datum: Pondělí 19.02.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Cyklus: Pondělky ve věži

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě od Jana Brokoffa je sice prvním sochařským zpodobením světce, který se měl stát jakýmsi vývěsním štítem úspěšné rekatolizace Čech, ale zdaleka není sochou jedinou. Už v době, kdy byly teprve podniknuty první kroky k blahořečení světce, vzniklo jen v samotné Praze hned několik dalších soch někdejšího svatovítského kanovníka, jež měly být mimo jiné obrazem hluboce zakořeněné úcty k této osobnosti z doby krále Václava IV.

Příznačné je, že poměrně často byly statue věnované sv. Janu Nepomuckému doplněny druhou světeckou sochou, reprezentující obvykle osobnost, která narozdíl od něj patřila mezi klíčové postavy dějin spásy. Sochu sv. Jana Nepomuckého proto doprovázejí sochy jiných českých zemských patronů, apoštolovů, nebo význačných mystiků a vyznavačů. Často je také tento světec spojen se světcem, který představuje jeho charakterové nebo významové opozitum.

Výsledkem takovýchto primárně ikonograficky a teologicky motivovaných záměrů jsou velmi zajímavé výtvarné kompozice, které proměňovaly a obohacovaly stávající vzhled vybraných veřejných prostranství tehdejších měst pražských. Navzdory tomu, že je záměr vytvořit mezi uvedenými sochařskými páry pevnou kompoziční vazbu ve většině případů dobře rozpoznatelný, postupem času došlo u několika z nich k jejich roztržení nebo alespoň určitému odloučení.

Fotogalerie

Fotografie: