Poslední publikace
Věstník 2017 / 2 - 3

Revitalizace dolní části Václavského náměstí

Architekti: Ing. arch. Jakub Cigler
Investor: Městská část Praha 1
Adresa: Václavské náměstí
Od - do: 2016
Účel stavby: úprava plochy náměstí, rampy do podzemních garáží

Odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 18. 11. 2016 územní rozhodnutí, kde nejen námitky Klubu zcela bagatelizuje. Proto podal Klub Za starou Prahu dne 12. 12. 2016 odvolání

Na základě zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.se stal Klub Za starou Prahu účastníkem řízení. Za nejproblematičtější momenty projektu shledává záměr stavby ramp do podzemních garáží přímo z náměstí, které degradují plochu náměstí na "obslužnou komunikaci", a "zalesnění" náměstí čtyřmi řadami platanů. Do řízení jsme proto podali námitky.

V roce 2016, a to i v souvislosti s plánovanou rozsáhlou zástavbou vnitrobloku mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Panskou a Jindřišskou pro soukromého investora (rovněž arch. Jakub Cigler), byl projekt oživen, i když pouze pro dolní část náměstí. Investorem úpravy plochy náměstí je Městská část Praha 1, která požádala Odbor výstavby MČ Praha 1 o úzení rozhodnutí.

V roce 2005 proběhla architektonická soutěž na řešení plochy Václavského náměstí. Soutěž vyhrál architekt Jakub Cigler.