← Zpět

Pevnost Terezín

Mgr. Ivan Fuksa

Přednáška se pokusí osvětlit vývoj pevnosti v bouřlivém
19. století, kdy došlo několikrát k velkému rozšíření Terezína. První rozšíření proběhlo během roku 1809, kdy zuřily Napoleonské války, a hrozilo, že se válečná vřava dostane k samotnému Terezínu, což se naštěstí nestalo. Další příprava Terezína na válečné útrapy přišla nedlouho potom v roce 1813, během závěru napoleonských válek, kdy pevnost sloužila jako jeden z hlavní pilířů obrany Čech proti hrozícímu vpádu Napoleona ze Saska.
Hlavní důraz přednášky je kladen na výstavbu moderního tzv. fortového opevnění pevnosti Terezín, které vzniklo v roce 1850 a bylo rozšířeno během prusko-rakouské války 1866. Právě tato válka vedla k velké modernizaci Terezína. Poodhalen bude také dodnes opomíjený plán na přestavbu Terezína v roce 1870 na moderní rozsáhlou fortovou pevnost. Nebude opominuto ani to co se do dnešních dob z nového opevnění Terezína dochovalo.

Kde: Juditina věž

Nové


Věstník 1 / 2017