Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Pražské cihelny

Datum: Pondělí 16.04.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Josef Hájek
Cyklus: Pondělky ve věži

V rámci přípravy monografické publikace, která se věnovala  výrobě a využití zdicích cihel v územním rozsahu hlavního města Prahy, byla prostudována celá řada nepublikovaných archivních materiálů a stavební plánové dokumentace. Nově získané poznatky především originálních plánů zcela zásadně rozšířily naše dosavadní znalosti o vývoji cihlářských pecí zvláště v 19. a 1. polovině 20. století. Přednáška bude zaměřena na vznik a vývoj typologie cihlářských pecí, postupné zavádění průmyslové výroby a v závěru budou zmíněny ukázky dodnes zachovaných cihelen v Praze.

Fotogalerie

Fotografie: