Poslední publikace
Věstník 2018 / 3

Neznámá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici 8 v Praze

Datum: Pondělí 15.10.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Juditina věž
Přednášející: Mgr. Marta Procházková
Cyklus: Pondělky ve věži

V roce 1782 vznikl v Praze český sbor augšburského vyznání, který si roku 1784 zakoupil historický dům v Truhlářské ulici č. 8 na Novém Městě. Taneční sál v patře byl přeměněn na modlitebnu, která sloužila českým i německým evangelíkům bezmála 80 let. Poté byla pronajata a užívána opět jako taneční sál. Kostelní lavice byly převezeny do evangelického kostela v Libčicích nad Vltavou. Dům, který roku 1905 církev prodala, je dnes prázdný, patří městské části Praha 1 a je kulturní památkou. Restaurátorský průzkum potvrdil existenci výmalby sálu, doložené na obrázku interiéru z roku 1861. K úvaze je myšlenka využít dům v centru Prahy jako evangelické muzeum, které v České republice na rozdíl od sousedních zemí citelně chybí.

Fotogalerie

Fotografie: