Poslední publikace
Věstník 2017 / 2 - 3

Program

Společníci a souputníci soch sv. Jana Nepomuckého v Praze před jeho kanonizací i po ní. Co čas spojil, člověk nerozlučuj.Místo: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 19.02.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě od Jana Brokoffa je sice prvním sochařským zpodobením světce, který se měl stát jakýmsi vývěsním štítem úspěšné rekatolizace Čech, ale zdaleka není sochou jedinou. Už v době, kdy byly teprve podniknuty první kroky k blahořečení světce, vzniklo jen v samotné Praze hned několik dalších soch někdejšího svatovítského kanovníka, jež měly být mimo jiné obrazem... více »

Malostranský hřbitov (nejen) ve fotografiích Přemysla KobliceMísto: Národní technické muzeum

Datum: Pondělí 26.02.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: PhDr. Romana Kmochová a RNDr. Pavla Vrbová,CSc.  /  Cyklus: 457. Hovory o Praze
Přednáška navazuje na cyklus věnovaný legendárnímu amatérskému fotografu Přemyslu Koblicovi (1892-1955) prezentovaný před několika lety v Klubu za starou Prahu. V pozůstalosti P. K. uložené v Archivu NTM se nachází 129 snímků z Malostranského hřbitova z 30. a 40. let. Porovnání s fotografiemi pořízenými Památkovým sborem hl. města Prahy před úpravami hřbitova ve 2. polovině 20. let i snímky současnými... více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Sobota 03.03.2018  /  Čas: 11 a 14 hodin
První březnovou sobotu bude možné prohlédnout si vzácný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »