Poslední publikace
Věstník 2018 / 2

Malostranský hřbitov (nejen) ve fotografiích Přemysla Koblice

Datum: Pondělí 26.02.2018
Čas: 18 hodin
Místo: Národní technické muzeum
Přednášející: PhDr. Romana Kmochová a RNDr. Pavla Vrbová,CSc.
Cyklus: 457. Hovory o Praze

Přednáška navazuje na cyklus věnovaný legendárnímu amatérskému fotografu Přemyslu Koblicovi (1892-1955) prezentovaný před několika lety v Klubu za starou Prahu. V pozůstalosti P. K. uložené v Archivu NTM se nachází 129 snímků z Malostranského hřbitova z 30. a 40. let. Porovnání s fotografiemi pořízenými Památkovým sborem hl. města Prahy před úpravami hřbitova ve 2. polovině 20. let i snímky současnými přineslo zajímavé postřehy, náměty k zamyšlení a k dalšímu bádání.