Výpis kauz

Praha 6-Břevnov, Na Petřinách 7, čp. 1482 - pozdně funkcionalistická vila

26. 6. 2917: Klub Za starou Prahu oslovil dopisem ředitele pražského pracoviště NPÚ s apelem, aby již nedopustil situaci, která by mohla vést k interpretaci tzv.…

více »

Mazutová výtopna na sídlišti Invlidovna

Jedná se o architektonicky hodnotnou industriální stavbu v bruselském styl, která je ohrožena demolicí. Na Ministerstvu kultury ČR leží podnět k…

více »

Revitalizace dolní části Václavského náměstí

Odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 18. 11. 2016 územní rozhodnutí, kde nejen námitky Klubu zcela bagatelizuje. Proto podal Klub Za starou Prahu dne 12. 12. 2016…

více »

Hotel Smíchovské nábřeží

Na náplavce pod Železničním mostem na smíchovské straně se již po dvě desetiletí plánuje zástavba. Původně, již v roce 1997, šlo o…

více »

Zástavba okolí Masarykova nádraží

Společnost Penta plánuje rozsáhlou výstavbu na bývalých drážních pozemcích v okolí Masarykova nádraží. Koncept nov…

více »

Plavební komora Staré Město

Záměr vybudovat novou plavení komoru při Dětském ostrově, která umožní vplouval lodím do bazénu mezi Staroměstským a Šítkovsk…

více »

Bytový dům v Růžové ulici

29. 11. 2016 požádal investor stavby Odbor stavebního řádu MHMP, aby řízení o odvolání bylo přerušeno. Usuzujeme, že se bude snažít…

více »

Soukenická 12

Dne 25. ledna 2016 vydal Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutí, kterým zrušil z důvodu nezákonnosti pravomocné rozhodnut…

více »

Praha 6-Břevnov, Bělohorská 107, čp. 224 - zamýšlená demolice

Konečné rozhodnutí Odboru stavebního řádu Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 21.10. 2016 ve věci odvolání proti stavbě převýšené…

více »

Soubor staveb TRANSGAS

16. 11. 2017 dostal Klub Za starou Prahu informaci, že odstupující ministr kultury Daniel Herman zastavil přezkumné řízení o neprohlášení…

více »
« předchozí 1 2 7 následující »

Nové


Věstník 1 / 2017