Kdo se může stát členem Klubu?

Každý, kdo se ztotožňuje s názory Klubu vyplývajícími z jeho stanovisek zveřejněných na klubovním webu nebo ve Věstníku. Každý, kdo neměl s Klubem v minulosti zásadní názorový spor.

Jak se stát členem Klubu?

» Vyplnit členskou přihlášku (DOC, PDF), a tu doručit poštou na adresu Mostecká 1, 110 01 Praha 1 nebo osobně do knihkupectví Juditina věž na téže adrese (úterý-sobota 10-18 hod.). Zde bude zájemci ihned vystavena legitimace, může zaplatit aktuální roční členský příspěvek, obdrží dosud vyšlá čísla Věstníků běžného roku a od toho okamžiku se stává členem.
» Potřebné údaje (celé jméno s tituly, korespondenční adresa, datum narození, profese, telefon, e-mail) poslat e-mailem na adresu: zastarouprahu@seznam.cz. Zároveň uvést, zda si zájemce přijde osobně pro legitimaci a Věstníky do knihkupectví Juditina věž (úterý-sobota 10-18 hod.), či zda je chce poslat poštou spolu se složenkou na úhradu členského příspěvku.

Výše ročního členského příspěvku

Základní      450,- Kč
Důchodce, student     250,- Kč
Člen, další rodinný příslušník bez nároku na Věstník    100,- Kč
Člen – mecenáš     nad 999,- Kč

Způsob platby členského příspěvku

» v hotovosti v knihkupectví Juditina věž (úterý-sobota 10-18 hod.), či na výročním valném shromáždění
» bankovním převodem na účet Klubu: 1933916349/0800, pro identifikaci platby nutno vypsat variabilní symbol, kterým je členské číslo uvedené na legitimaci
» složenkou, která bývá vložena zpravidla do prvního Věstníku v roce, pro identifikaci platby je vhodné vypsat variabilní symbol, kterým je členské číslo uvedené na legitimaci

 

Členská práva a možnosti

Členské povinnosti

Komunikace člena s Klubem

Vše, co souvisí s administrativou kolem členství, lze vyřídit v knihkupectví Juditina věž
(úterý-sobota 10-18 hod.), osobně nebo telefonicky (257 530 599), případně e-mailem (zastarouprahu@seznam.cz nebo juditinavez@seznam.cz ). Pro odborné dotazy, podněty, připomínky jsou zřízeny návštěvní hodiny vždy ve středu od 15 do 7,30 hod. v sídle Klubu v Mostecké ulici 1, vstup do věže přes knihkupectví Juditina věž (případně telefonicky 257 530 599). Se závažným odborným podnětem se může člen přihlásit do pořadu jednání Domácí rady

Nové


Věstník 1 / 2017