Dne 15. dubna 2017 o Velikonocách na Bílou sobotu začala demolice domu čp. 1601, Václavské náměstí 47.

V podvečer dne 20. 4. 2017 se u domu již zahaleného plachtou sešla skupinka odpúrců demolice na smutečním pietním shromáždění.

Od pátku 21. 4. drží před domem členové Klubu vždy ve 12-13 hod čestnou stráž. První den, kdy byl na stráži prof. Rostislav Švácha a Mgr Veronika Vicherková se o postoje Klubu zajímali novináři. Novinky. Regiony Impuls.

 

V soboru 22. 4. drželi stráž střídavě Kateřina Bečková, Anna Kusáková a Jaroslav Navrátil.

 

 

 

 

Nové


Věstník 1 / 2017