Aktualizace 10. 1. 2017: Odpověď z Ministerstva vnitra ČR na dopis Klubu Za starou Prahu ohledně budoucího využití kláštera sv. Gabriela a jeho prodeje českým státem. Čtěte ZDE.

10. 12. 2016: Klub Za starou Prahu se obrátil dopisem na ministra vnitra Milana Chovance, neboť se v médiích objevila zpráva o chystaném prodeji areálu bývalého kláštera beuronských benediktýnů s kostelem sv. Gabriela na Smíchově, který byl dosud využíván Českou poštou jako areál Poštovního muzea.

V dopise poukazujeme na význam bohaté umělecké výzdoby kláštera v charakteristickém a mezinárodně vysoce oceňovaném stylu beuronského umění, a tudíž na nevhodnost využití objektu například k hotelovému povozu. Připomínáme též závazek Českého státu z roku 1919, kdy objekt od řádu odkoupil, že kostel bude sloužit i nadále k bohoslužebným účelům.

Text dopisu si můžete přečíst ZDE. Kopie na vědomí byla zaslána též vedení České pošty, odboru památkové péče MK ČR a pažskému pracovišti NPÚ.

Nové


Věstník 2 / 2016